Integritetspolicy

Wat Ekonomikonsult AB

Integritetspolicy

Uppdaterades senast: 2021-03-03

 

Vilka är Wat Ekonomikonsult AB

I denna policy kallas Wat Ekonomikonsult AB, orgnr: 556986–9224, för Wat och är personuppgiftsansvarig medan du kallas för kund. Wat bedriver en redovisningsbyrå.

Vi på Wat respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer därför att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför, och denna data kommer givetvis skyddas.

 

Wat går att nå på följande sätt:

Post: Wat Ekonomikonsult AB, Box 387, 101 27 Stockholm

E-post: konsult@watekonomi.se

 

Tillämpningsområde för denna personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och/eller tjänster som ägs och/eller administreras av Wat.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

 

Data som Wat samlar in och hur den används

Vårt syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Wat ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund dvs.  inom ekonomi och redovisning. Förutom vårt huvudsyfte vid bokföringen finns ytterligare exempel på ändamål för behandling:

 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
 • För att skicka dig information om du har en aktiv kundrelation med oss.
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Wat ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar till oss, vilket kan ske via hemsidan, via telefon, epost, chatt eller på annat sätt.

Wat inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Wat kan komma att uppdatera dina uppgifter från våra återförsäljare, om det är nödvändigt för att upprätthålla god kundservice. Wat registrerar personuppgifter i samband med:

 • Anmälan till en tjänst som Wat erbjuder.
 • Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier.
 • Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

 

Säkerhet

Wat skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Wat:s system som hanterar personuppgifter.

 

Gallring av personuppgifter

Personuppgifter som skickas in till Wat kommer att sparas enligt bokföringslagen och övriga personuppgifter spara så länge uppdraget vara.

 

Underbiträden till Wat

Wat använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. Wat förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer Wat:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet.

 

Hur används cookies

Wat:s hemsida Watekonomi.se innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

Wat använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker.
 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse.
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren.

Det finns tre typer av cookies och alla används på Wat:s hemsida. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Wat:s hemsida.

Wat lägger även till en så kallad tredjepartscookie på din dator. Denna cookie kommer att följa dig i syfte att underlätta din upplevelse genom att tex komma ihåg dina val som du har angett på hemsidan, som tex komma ihåg inloggningen. Den används även i säkerhetssyfte där vi kan se ifall besökaren med cookie är en riktig människa som besöker hemsidan. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

 

Används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Wat kommer inte använda personuppgifterna för direktmarknadsföring.

 

Överföring av information

Den data som Wat samlar in kommer att överföras till Kina, en så kallad tredjelandsöverföring. Wat förbinder sig att tillse att lämpliga skyddsåtgärder vidtas vid sådan överföring.

 

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår personuppgiftspolicy när som helst. Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

 

Dina rättigheter

Som kund hos Wat Ekonomikonsult AB har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss och har rätt att få tillgång till uppgifterna. Vi har samlat de personuppgiftsbehandlingar som vi utför i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättsliggrund och lagringstid.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in för.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas.
  • Du har rätt till s.k. dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Vidare har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot dataskyddslagstiftningen.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar oss via e-post: konsult@watekonomi.se

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet avseende behandling av personuppgifter, se www.datainspektionen.se